Ansambel Rüüt

on hoogne, mänguline ja muusikalisi piire kompav kooslus, kes oma nüansirikka muusikaga pakub tõelist kuulamisrõõmu nii muusikagurmaanidele kui ka hoogsatele peolistele.

Ansambel koosneb neljast liikmest ja tänaseks on ühiselt tegutsetud viis aastat. Selle aja jooksul on ansambliliikmed üha enam kokku kasvanud ja neljast erineva maailmaga muusikust on saanud laiaspektriline tervik.  Rüüdi muusikas on iga liikme maailmast pärit värve, mille sideaineks on ühine suhtumine pärimusmuusikasse. Koos murtakse piire ning otsitakse pidevalt värskeid kõlavärve ja seadelisi lahendusi.

Kuigi ansambel toetub oma loomingus eesti pärimusmuusikale, ei piiritle RÜÜT ennast mõne konkreetse žanriga, vaid hoiab avatuna kõik uksed. Iga lugu saab nii isemoodi karakteri ja viib kuulaja rändama ainuomasele helimaastikule. Lisaks pärimusmuusika töötlustele esitab ansambel ka ansambliliikmete sulest pärit loomingut. Rüüdi helikeele tugevaks ilmestajaks on ainulaadse teppo-tüüpi lõõtspilli kasutamine uuenduslikes võtetes  ansambli meesliikmete poolt. Rüüdi naisvokaalid on aga äratuntavad oma nüansirikka kõla poolest, sest oskuslikult kombineeritakse nii jõulist regilaulu kui ka sillerdavaid ja peeneid mitmehäälsusi.

Lisaks pärimusmuusika hoidmisele peab ansambel oluliseks loodust ja selle väärtustamist. Paljud lood plaadilt “Kadakad” on otseselt loodusest inspireeritud ja maalivad kujutluspilte niitudest, metsadest, merest ja maast. Nii viiakse kuulajad linnast välja, maasikaväludele, rannaniitudele ja suviste kadakate vahele igatsema ja armuma.

 

SAAMISLUGU

Ansambli RÜÜT moodustasid 2012. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse pärimusmuusikat õppima asunud tudengid Maarja Soomre, Maili Metssalu, Toomas Oks ja Juhan Uppin. Kõigil neil oli teine eriala juba taskus, kui otsimiskirg viis neid uuesti kooli. Alustati kursuseansamblina, kuid ruttu avastati, et esialgu üsna kitsapiirilisena tundunud koosseis - kaks naisvokaali ja kaks eesti lõõtspilli - pakub tohutut katsetamisruumi ning on just see muusikaline väljund, mida kõik ansambliliikmed tol hetkel südames vajasid. Nii jäädigi kokku.

Esimeseks ühiseks hüppelauaks oli 2013. aastal Moostes konkursil “Moisekatsi Elohelü” parima muusikatöötluse auhind, mille preemia eest salvestas Rüüt esimesed demolood. Stuudios ristusid teed tulevase ansambli “ihu-helirežissööri” Sten-Olle Moldauga, kes on ansambli oluliseks kaaslaseks jäänud tänase päevani.

Edasistel aastatel jätkusid osalemised erinevatel folkfestivalidel ja ka juba iseseisvalt ainult enda ansambli kontsertide korraldamised.

Aastal 2015 andis Rüüt välja oma esimese kauamängiva, mil pealkirjaks Maasikille. Plaat valmistati koostöös manager Merli Antsmaaga.

Nii plaati kui ka ansamblit on saatnud edu ka rahvatantsumaailmas. Nii võideti 2016. aastal esikoht uute rahvatantsude konkursil “Pärimuse päitsed”. Loole “Orjalaul” tegi Maria Uppin seade “Külmapõli”, millega kaasnes ansamblile võimalus mängida 2017. aasta noorte tantsupeol staadionitäiele tantsijatele.

2017. aasta kuulutas Rüüt Kadakate aastaks ja kulges samanimelise teise albumi ilmumistähe all.

 KOOSSEIS

  • Juhan Uppin
  • Maarja Soomre
  • Maili Metssalu
  • Toomas Oks